Výsledky sčítania 2017

Do prieskumu, ktorý prebiehal od 15. novembra 2016 do 18. januára 2017 v Česku a na Slovensku, sa zapojilo spolu 569 UX profesionálov. Z toho 137 z nich vyplnilo slovenský dotazník. Postupne sme dáta vyčistili a zostalo nám 99 UX profesionálov, ktorých odpovede tvoria základ nášho prieskumu. Ďakujeme všetkým za podporu.
Vyber výsledky sčítania pre tvoju krajinu