Výsledky sčítania
2021

Do prieskumu, ktorý prebiehal v rokoch 2020-2021 v Česku a na Slovensku, sa zapojilo spolu vyše 600 UX profesionálov. Okrem toho sa do projektu zapojila Katedra informačných štúdií a knihovníctva (KISK) z Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity. Oproti prvému sčítaniu sme druhé sčítanie rozšírili o kvalitatívnu časť, detailnejšiu analýzu kvantitatívnych aj kvalitatívnych dát a interaktívne vizualizácie. Všetko sumarizuje tento výskumný report. Príjemné čítanie.
Stiahnuť report (PDF)